Een klacht indienen

Klachtenregeling en Geschillen

Wij doen steeds ons uiterste best om jouw aangekochte producten zo snel mogelijk te bezorgen. Uiteraard hopen wij dan ook dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Helaas kan het zijn dat een klant zich bedenkt of niet tevreden is van een product of levering. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, samen komen wij er wel uit.

Mensen spreken mensen

Indien je als klant een klacht hebt over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@studiowuestenbergs.be . Zorg ervoor dat je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. De klacht moet je mailen binnen 7 dagen nadat je de gebreken hebt vastgesteld.

Dan gaan wij hiermee aan de slag: Binnen 14 dagen na het ontvangen van jouw klacht zullen wij die beantwoorden. Als het echter langer zou duren voor ons om jou van antwoord te dienen, wegens een te voorziene langere verwerkingstijd, brengen wij jou binnen de 14 dagen op de hoogte van een indicatie wanneer wij een meer uitvoerig antwoord kunnen geven.

Als wij vinden dat je klacht gegrond is, zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Mocht het water toch te diep blijken

Dan kan je steeds terecht bij Safeshops.be. Dien je klacht in op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ . Zo beschikt deze labelorganisatie al meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen. Indien je klacht ook door Safeshops.be aanvaard wordt, zal Safeshops.be optreden als bemiddelaar tussen jou en ons.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

De rechtbanken van jouw woonplaats zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Je kan je ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .