Ons privacybeleid

Privacybeleid van Studio Wuestenbergs

 

A. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

B. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Studio Wuestenbergs, BE0683362822] (hierna: Studio Wuestenbergs).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door jouw persoonsgegevens te delen op onze website webshop.studiowuestenbergs.be , door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1 – Welke gegevens we over jou verwerken

1.1 Studio Wuestenbergs verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: jouw IP-adres en details over jouw bezoek op onze website, de populariteit van de pagina’s;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze website: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, jouw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als je ons belt of mailt: jouw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en jouw e-mail.

 1.2 Studio Wuestenbergs kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. door jouw registratie en gebruik van de website;
 2. onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

Artikel 2 – Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken

2.1 Algemene doeleinden

Studio Wuestenbergs zal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze website;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Studio Wuestenbergs zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel jouw expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Studio Wuestenbergs. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Studio Wuestenbergs daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 2.2 Direct marketing

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent.

 Je kan jouw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

 

Artikel 3 - Hoe wij jouw gegevens delen met derden

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat jouw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Studio Wuestenbergs zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen jou naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als je afrekent als gast, bewaren we je gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum.

 

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan jouw rechten uitoefenen per e-mail naar webshop@studiowuestenbergs.be , per post naar Jaak Van Buggenhoutlaan 19 – 8670 Koksijde.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00 - contact@apd-gba.be. 

 Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Studio Wuestenbergs aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 • Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar jij je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Online_store_editor_user_locale

Shopify

Wordt gebruikt om de taal van de gebruiker bij te houden

14 dagen

Cart_sig

Shopify

Bewaard het winkelmandje voor terugkerende bezoekers

1 maand

 

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_ga

Google Analytics

Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnestatistieken bij te houden.

 

2 jaar

 

Functionele cookies 

Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken. 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 -

-

-

-

 

Marketingcookies 

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Datr, fr, sb, _fbp

 

Facebook

 Cookies worden gebruikt door Facebook

Om surfgedrag van gebruikers te analyseren.

 

Sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard

 • Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld jouw privacyinstellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. Je kan jouw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

 • Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

 • Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

 • Marketingcookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van jouw interesses samen te stellen en jou relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van jouw browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

 

-Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij jou om ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 -We geven jou zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we jou graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

-Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

-Heb je verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op webshop@studiowuestenbergs.be , per post naar Jaak Van Buggenhoutlaan 19 – 8670 Koksijde of via het contactformulier op onze website.

-Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

-Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Studio Wuestenbergs

Teneinde te kunnen blijven voldoen aan alle op ons rustende wettelijke verplichtingen en aan de voorwaarden om het SafeShops.be label te mogen dragen, zorgen wij tegen ten laatste 31/12/2020 voor alle wettelijke aanpassingen aan ons cookiebeleid.